Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy

logo eu

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Racibórz

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi realizuje projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt ma na celu wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Miasto Racibórz poprzez zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów ukraińskich, zakup sprzętu ICT oraz doposażenie pracowni.
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 października 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Wartość projektu: 97 058,81 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 82 499,98 zł
Beneficjent: Miasto Racibórz